به دنبال هر دو راه

MC40_RoadLine_RedOrangeبه عنوان یک مدیر مدرسه متوسطه در برنابی, BC, من تجربه ی گسترده ای با دانش آموزان و خانواده های آنان از طیف گسترده ای از زمینه های فرهنگی داشته ام. برخی از تجربیات طنز آمیز بوده است, برخی از نشاط بخشی, و برخی ناامید کننده.

در سمت مثبت, من قادر به کمک به هدایت خانواده ها به منابع مورد نیاز جامعه بوده ام و در گیرنده قدردانی بیان شده توسط افرادی که خدا را شکر به اینجا در کانادا بوده است, انجام یک زندگی جدید را به عنوان افراد یا خانواده ها. در سمت منفی, من نامناسب نامیده می شود شده است 'نژادپرستانه’ برای کمک به مردم حرکت دستورالعمل تاسیس و مقررات آموزش و پرورش عمومی در بریتیش کلمبیا.

در سمت مثبت دوباره, من بخشی از مراسم چند فرهنگی فوق العاده در مدرسه بوده ام و تدریس کلاس 11/12 البته در ادیان تطبیقی ​​است که گروه های متنوع از دانش آموزان با هم در گفت و گو مولد آورده است که منجر به افزایش درک و پذیرش. در سمت منفی, من با اعضای گروه های فرهنگی خاص از آمدن به سال قبل از میلاد تلاش برای جلوگیری از ادغام با فرهنگ بزرگتر در تمام سطوح شاهد. در حالی که این روند در اقلیت, آن است با این حال اخلال در. همچنین شنیده ام که دانش آموزانی که با موفقیت بزرگان خود را به فکر کردن رفتار بد خود را فریب خورده بود بخشی از راه آنها انجام کارهای در کانادا. ادامه و افزایش خدمات به افراد و خانواده ها بشدت مورد نیاز است اگر ما به حفظ یک محیط چند فرهنگی سالم در میان ما.

- استیو در کوکوئیتالم, BC